Home Ukuphela kwesakhiwo sebholoho.

Ukuphela kwesakhiwo sebholoho.

by Siphathisiwe Ncube

By Patience N Matshazi

ibholoho leMatulungundu

Ukuphela kwesakhiwo sebholoho leMatulungundu kulethe injabulo kuzulu wonke ngoba esikhathini esidluleyo besekuhambeka nzima.

Izakhamizi zeMatulungundu zitshengise ukujabula kakhulu ngokuphela kwesakhiwo sebholoho ngoba zithi sekuzahambeka lula.

Omunye wabayakhi bebholoho Umnumzana David Nyathi Makhurane uthe imota sezizahamba lula.

“Ibholoho leli beselisethusa besesihlala siphethe amaphaphu ngezadla, uvalo entanyeni okwe xoxo. Izimota besezidlula nzima okwakungabangela ingozi .Ngokungakho muhle umsebenzi ede usenzakala.” etsho uNyathi.

Esinye isakhamuzi Umnumzana Witsimang Ndlovu ugcizele wathi kungcono ibholoho seliphelile bebezaze bakhuthwe zinhlelo esigabeni sabo ngenxa yebholoho elingahambekiyo.

“Kukahle liphelile ibridge lethu ngoba ngadlula imota ye EMA( Environment Management Act)ibanjelwe okutshengisa ukuthi ibholoho lethu ngabe alizange liphele belizasivalela inhlelo ezinengi kakhulu ezithe zasiyethekelela kwelakithi.” etsho uNdlovu.

Usobhuku uCisco Dlodlo emela uthe imota ezibuya kuShowa sezizahamba kuhle njalo sebezathola uncedo kukhansela lenduna abahlalela phetsheya kwebholo.

“Siyabonga umsebenzi omuhle kangaka .imota eziya eshowa sezizahamba kuhle , njalo abantwana bethu laloba izulu lisina asisayethuki kanjalo sebevikelekile.lmizi yabakhokheli bethu ukhansela lenduna batholakala phetsheya.” etsho uSabhuku.

“Ngenkulu intokozo njenge ward 16 siyabonga umsebenzi omuhle ophathiswe yiKhansela lalabo abazinikele ukusebenza kulesisakhiwo.” egcizelela uSabhuku.