Home Uncategorized Bakhala ngobunyonyo, izilumaluma/omaleleka (meat ant)