Home Ugatshopo uqeda indlala emaphandleni

Ugatshopo uqeda indlala emaphandleni

by ntepe.admin

BY Patience N Matshazi
Community Reporter

UKUSEKELWA nguHulumende kohlelo lokulima oluyaziwa ngokuthi ngu-gatshopo olokuqabanga inhlanyelo soluthuthukise uzulu esabelweni sase Gwanda.

UHulumende useqalisile ukupha abalimi inhlanyelo ngaphansi kohlelo olubizwa kuthiwa yiPresidential Input Scheme lapho abalimi baka gatshopo labo bethola.

Umlimisi ka Ward 16 Umnumzana Travor Nyathi uthe abalimi abanengi sebesukumele phezulu kuhlelo luka gatshopo.

“Uhlelo luka-gatshopo silubiza ngesilungu ngokuthi yi conservation agriculture/farming kukanti ngesiNdebele abanye bathi yintwasa ngoba luyenziwa ngesikhathi sentwasa abantu sebephume emasimini.

“Ngokulima ugatshopo abalimi abanengi emnyakeni odlulileyo bathole isivuno esingcono ukudlula abalimi abalima besebenzisa inkabi loba amadonki. Ugatshopo ulama plothi (plot) amathathu lapho elilodwa lilinganisa i39m by 16m (0,06ha),” kutsho umlimisi uNyathi.

Isakhamuzi sika Ward 16 uNkosikazi Sifiso Ndlovu uthe:

“Ugatshopo uletha isivuno esigcono ngokungakho ngiyakhuthaza ukuthi asimtshayeni ngobunengi imuli zisuthe,” kutsho uNdlovu.